حیوانات و باغ وحش

حیوانات و باغ وحش
حیوانات و باغ وحش

باغ وَحش (که مخفف باغ جانور شناسی؛ پارک حیوانات یا حیوانات خانگی نیز نامیده می شود.) محلی برای نگهداری حیوانات (اهلی و وحشی) است. در باغ وحش برای هر حیوانی قفسی را آماده کرده‌اند و اکثراً حیوانات را با جفتشان نگه‌داری می‌کنند؛ و برای برخی حیوانات هم زیستگاه مصنوعی ایجاد کرده‌اند. و امکان تماشای جانوران برای عموم مردم وجود دارد.

ادامه...

گروه: دست نوشته ها

تاریخ: 1399/9/3

 

-------------------------------

© Copyright 2020